Jak na vaping

Česká wiki o elektronických cigaretách a vapování

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


wiki:spiralky

Tovární spirálky vs. vlastní motání

Úvodem

Mimo stylu vapování (DL či MTL) je další otázkou, kterou by si měl položit každý začínající vaper, to, jak bude přistupovat ke spotřebnímu materiálu, který zajišťuje samotné odpařování liquidu, tj. ke spirálkám a materiálu, který k nim přivádí liquid (nejčastěji vata). Tento materiál se totiž postupně zanáší a pro zachování toho správného požitku z vapování je třeba jej vyměnit.

V zásadě existují dvě možnosti. Buďto se vaper spolehne na atomizér, který využívá tzv. továrních hlav, nebo si zvolí atomizér, který je určen pro vytváření vlastních spirálek (existují však i tanky, které umožní použití továrních hlav i vlastních spirálek). Obě řešení mají své výhody a nevýhody, proto je třeba zvážit, které konkrétní okolnosti budou každému jedinci vyhovovat, co vám přinesou, a přes které se naopak konkrétní člověk přenést nechce či nedokáže.

Obecně lze používání továrních hlav doporučit začínajícím vaperům, avšak nejde v žádném případě o dogma, které by nepřipouštělo výjimky.

Tovární hlavy

Tovární hlava je samostatný výměnný prvek atomizéru, který zajišťuje přívod liquidu k samotné spirálce a jeho odpařování. Uvnitř hlavy se nachází jedna či více spirálek a vata. Celá hlava, která se šroubuje do vnitřku atomizéru, je tak spotřebním materiálem - ve chvíli, kdy je již příliš zanesená, je třeba ji nahradit hlavou novou.

Výhody továrních hlav:

 • úspora času - spálenou hlavu snadno vyměníme za novou
 • komfort - na delším výletě postačí mít v kapse náhradní hlavu a v případě potřeby ji prostě vyměnit (srovnej s výměnou vlastnoručně motané spirálky níže)
 • konstantní chuť - tovární hlavy stejného typu obvykle přinášejí stále stejnou chuť, na kterou jste zvyklí
 • obvykle netečou a je s nimi čistší práce (i když zmetky se najdou vždy a někteří lidé dokážou věci, nad kterými by i Chuck Norris žasnul)

Nevýhody továrních hlav:

 • finanční náročnost - hlava je výrazně dražší než kousek drátu a ústřižek vaty
 • obecně horší podání chuti - sebelepší tovární hlava se v podání chuti stěží vyrovná dobře namotané a osazené, vlastnoručně vyrobené spirálce
 • u některých méně běžných či starších tanků může být problém s dostupností továrních hlav
 • v některých případech byly zaznamenány dlouhodobé či dočasné problémy s kvalitou továrních hlav, a to bohužel i u velkých a zavedených výrobců

Příklady továrních hlav:

Aspire Nautilus a tovární hlava: Aspire Triton a tovární hlava: Aspire Nautilus X a tovární hlava:
nolink&120|nolink&60| nolink&110|nolink&55| nolink&120|nolink&60|
Kanger Subtank mini a tovární hlava: Smok TFV8 a tovární hlava:
nolink&100|nolink&60| nolink&120|nolink&80|

Vlastní spirálky

K tomu, abychom si mohli namotávat vlastní spirálky, potřebujeme atomizér, který je pro tuto činnost určen. Pro úplnost je třeba dodat, že existují i přemotávací hlavy, které lze použít namísto hlav továrních (viz výše). Obvykle mají stejný tvar i velikost jako hlavy tovární, avšak lze do nich osadit spirálku vlastní výroby společně s nezbytnou vatou. V dalším textu se budeme pro zjednodušení věnovat přemotatelným atomizérům, neboť přemotatelné hlavy fungují na stejném principu, pouze s tím rozdílem, že je lze z atomizéru jako celek vyjmout.

Atomizér, který lze osadit vlastní spirálkou, je souhrnně označován jako RBA - rebuildable atomizer (možno přeložit jako znovuosaditelný/přemotávací atomizér). RBA existuje několik druhů, více viz Slovníček pojmů, pro účely tohoto článku však ono další dělení není podstatné.

Něco teorie: stěžejní částí RBA je tzv. základna (deck), která obsahuje dva či více „sloupků“ (postů), ke kterým se připojují vlastní spirálky (jedna či více). Ke spirálkám je třeba přivést liquid, což ve většině případů zajišťuje vata touto spirálkou protažená, či kolem ní obalená. Vata nasává liquid, který je k ní přiváděn otvory v základně (atomizéry s nádržkou pro liquid, RDTA, RTA) nebo je liquid přímo nakapán na vatu (tzv. kapací atomizéry - RDA). Základna je po sestavení atomizéru překryta krytkou a společně tvoří tzv. kotelnu, v níž dochází k odpařování liquidu.

Z podstaty věci je zřejmé, že díky tomuto uspořádání má vaper ohromnou svobodu v tom, jakou spirálku do RBA usadí, přičemž je limitován v podstatě jen vlastní kreativitou, velikostí základny/kotelny a provedením postů, do nichž se spirálka upevňuje. Díky tomu, že je možné použít různé druhy odporového drátu (materiál, tloušťka), zvolit vlastní průměr spirálky a počet jejích závitů (otoček), lze provozovat různé styly vapování a docílit ideálního podání chuti dle vlastních preferencí.

Výhody vlastního motání:

 • finanční úspora (za cenu dvou továrních hlav lze pořídit několik metrů drátu i balíček vaty)
 • obvykle lepší chuť, než při použití továrních hlav
 • více možností osazení
 • volba materiálu odporového drátu, jeho tloušťky a tím ovlivnění vlastností výsledné spirálky
 • jednou osazenou spirálku lze (v závislosti na použitém materiálu) použít opakovaně - stačí odstranit starou vatu, spirálku nasucho vypálit a případně očistit kartáčkem
 • pro někoho může být motání zábavou

Nevýhody vlastního motání:

 • příprava a osazení vlastní spirálky je časově náročnější a „špinavější“, než výměna hlavy tovární
 • při výměně vlastní spirálky je nutné mít k dispozici alespoň základní sadu vybavení (šroubováček, drát, vata, nůžky, trn k namotání spirálky, pinzeta) a chvilku klidu
 • eventuální, jednorázově větší výdaje v řádu stokorun nutné k pořízení motací výbavy, která sice není nutná, ale práci ulehčí (keramická pinzeta, kleštičky na drát, speciální trn na různé průměry spirálky, měřič odporu spirálek atp.)
 • mnohdy je třeba trpělivost a pečlivost při osazování vlastní spirálky a vaty - pokud udělá vaper chybu, atomizér bude protékat, nebo nebude dobře zásobovat spirálku liquidem a vata se spálí
 • mnohdy se jedná o piplavou práci s drobnými částmi celého zařízení, takže méně šikovným lidem může přinášet problémy a utrpení

Příklady RBA:

Taifun GTIII (dvoupostový deck pro 1 spirálku)
atomizér typu RTA
Kayfun 5 (dvoupostový deck pro jednu spirálku)
atomizér typu RTA
Siren 22 (dvoupostový deck pro jednu spirálku)
atomizér typu RTA
&nolink&nolink &nolink&nolink &nolink&nolink
Avocado (dvoupostový deck i pro 2 spirálky)
atomizér typu RDTA
El Cabrón (kapací atomizér, třípostový deck i pro 2 spirálky)
atomizér typu RDA - kapací
Sapor (kapací atomizér, třípostový deck i pro 2 spirálky)
atomizér typu RDA - kapací
&nolink&nolink &nolink&nolink &nolink&nolink

Pro úplnost i příklad RBA hlavy (Anyvape RBA, vlevo), kterou lze použít namísto tovární hlavy Aspire Triton (pro srovnání vpravo):

nolink&300|nolink&95|

Závěrem

Jak je již uvedeno výše, používání továrních hlav se doporučuje především začínajícím vaperům, ostatně jedná se o logický krok - obvykle v kamenném obchodě člověku, který přijde s tím, že chce přestat kouřit, obsluha nabídne jednoduché zařízení, které vyžaduje minimum péče a splní to podstatné - dodá závislému nikotin. Existují samozřejmě i letití vapeři, kteří zůstávají továrním hlavám věrní - prostě jim vyhovují, nemají čas a trpělivost na hrátky s dráty a vatou, neberou vaping jako svůj koníček, či nemají ani tu trochu nezbytných technických vědomostí, která je k motání potřeba. Takových vaperů je zřejmě většina.

Na druhou stranu existuje nemalá skupina lidí, kteří na továrních hlavách začínali. Vapování je ale pohltilo, začali zkoušet nové věci a jednoho dne vyzkoušeli i první motací atomizér, díky kterému se k továrním hlavám již nikdy naplno nevrátili, protože pro ně jsou výhody vlastního motání zcela zřejmé a neoddiskutovatelné i přes některá z negativ, která může toto hobby přinášet.

Zcela jistě jsou mezi vapery i lidé, kteří začínali rovnou na vlastním motání - ať již ti, kteří v šerém dávnověku omotávali knoty na prvním Kayfunu, anebo ti, kteří se nechali přesvědčit zkušeným kamarádem, který jim při krocení prvního motacího atomizéru dokázal poskytnout nezbytné rady. Samozřejmě jsou i tací, kteří si o věcech nejprve načtou první i poslední a naskočí rovnou sami a bez pomoci do druhého levelu vapingu.

Tento článek nemá být agitkou horující pro jeden nebo druhý přístup zde popsaný. Jeho smyslem je poskytnout základní informace ve zjednodušené formě a ulehčit orientaci ve světě voňavé páry začínajícím vaperům, kteří na možnost motání již narazili, a které zajímá, co taková věc obnáší. Pro podrobnější informace se doporučuje prostudovat specializované stránky této wiki.

JC

wiki/spiralky.txt · Poslední úprava: 03.07.2017, 22:17 autor: dominojirotka