Jak na vaping

Česká wiki o elektronických cigaretách a vapování

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


wiki:mody

Mechanické/regulované mody

Úvod do mechanických modů

Mechanické mody se vyznačují obzvláště tím, že nemají jakékoliv ochrany proti zkratu, proti přepětí, příliž nízkému odporu či jiné ochrany zajišťující bezpečnou manipulaci se zařízením. Jsou tedy potencionálně nebezpečné hlavně v nezkušených rukou.

Rozebereme si tedy základní poučky, obecně známé fakta, díky kterým pochopíme problematiku lépe. Jak už bylo v úvodu řečeno, mechanické mody, chcete-li gripy, jsou neregulované zařízení skládající se z většiny z těla, ve kterém je samotná baterie typu 18650, dále tlačítko zajišťující propojení baterie s atomizérem a popřípadě ještě vyměnitelný centerpin, což je výsada spíše profesionálnějších mechanik. V dnešní době existují ale i „regulované“ mechanické mody, mezi nimiž za zmínku stojí hlavně mechanický grip Wismec Noisy Cricket druhé generace, který jako jeden z mála poskytuje ochrany proti přepětí, dokonce je zde implementován i potenciometr (což je terminus technicus součástka měnící napětí ve V na výstupu) a dá se tedy mluvit spíše o hybridním regulovaném modu s prvky mechanického modu než jako o mechanickém modu.

Základní rozdělení:

  • Trubkové mechanické mody
  • Box mody
  • Hybridní mody

Trubkové mody

Vycházejí z nejklasičtějšího sestavení - dutý materiál, ve kterém je uložena baterie. Jsou to nejméně náročné typy mechanik na údržbu, nicméně poskytují jen jednu baterii jakožto zdroj výkonu. Nejčatěji se setkáváme s typem, který podporuje baterii typu 18650, ale není výjimkou se setkat i s většími mody, které pojmou i baterie 26650, což už je pořádná porce výkonu.

Pořád se ale bavíme v nejpřímější rovině, co například spínání? To je řešeno buď tlačítkem zespodu nebo z boku, které při stlačení propojí tělo s minusovým pólem baterie a přitlačí plusový pól na centerpin. Vznikne okruh ve kterém až do vypnutí tlačítka prochází proud.

Existuje i lepší varianta, a to konkrétně magnetické spínání. Hlavní výhodou je zde absence pružiny, která pomáhá klasickému spínání vracet se do polohy vypnuto, a tedy tlačítko a potažmo spínání nezatěžuje baterii přechodovým odporem na spínání. Každý majitel mechanického modu může jistě říci, že nemagnetické spínání se po chvíli může až nepříjemně zahřát. Na vině je spojení baterie s tělem, které je v případě trubkových modů nevyhnutelné.

Jak tedy zjistíme, zda-li je baterie vhodná? Vážně to není jen o namontování atomizéru na mod a vložení baterie, jelikož zde musíme do praxe zapojit i matematiku a elektrotechniku. I přes to, že existuje nepřeberné množství tabulek na přepočet Ohmova zákona, uvedeme si jednoduchou rovnici zde; Platí, že: R = U/I, kde R = ohmy, I = proud (počítejme vždy maximální kontinuální vybíjecí proud baterie) a U = napětí (plné baterie, 4.2V v případě klasických 18650/26650 článků. Pokud tedy mám baterii Aspire 18650 40A a chci vědět, co zvládne baterie nejvíce, dosadím si do rovnice:

R = 4.2/40 = 0.108ohm

Vychází nám tedy, že baterie by teoreticky zvládla odpor až 0.10 ohmu, jenže musíme brát v potaz i úbytky napětí, ztráty na výstupech a určitou rezervu v proudu. Obvykle dáváme rezervu 6-7A v závislosti na baterii. Obecně platí ale hodnota -6A z toho, co udává výrobce. Takže tedy při dosazení hodnot nám vyjde, že odpor minimální na jednu baterii může být maximálně 0.12 ohmu. To je rozdíl, který většinou rozhoduje o bezpečnosti. Rozdíl byť jen minimální může znamenat katastrofu. Je tedy nezbytné si dávat velký pozor a raději 2x počítat, než jednou spočítat a posléze řešit popáleniny a další vážné zranění spojené s explozí článku.

Dále si můžeme zmínit i možnosti u hybridních mechanických trubek, kde rozdíl spočívá v možnosti si nastavit délku trubky a použít teoreticky 2 články 18350 zapojené v sérii. Problematiku sériového a paralelního si rozebereme v článku k tomu určeném.

Box mody

Jak už bylo na začátku zmíněno, existují i mechanické box mody, což je dle doslovného překladu krabička, ve které jsou baterie zapojené na výstup (dále jen centerpin). Zpravidla jsou v boxu 2 baterie typu 18650, které můžeme mít zapojené jak v sérii, tak v paralelním zapojení.

Zde můžeme najít též významné rozdíly v konstrukci, a to zejména v pracovním prostoru pro ni určenou. Laicky přeloženo můžeme zde implementovat například jednoduchou ochranu proti vysokému proudu (MOSFET), můžeme experimentovat, přidat i vypínač, který chrání před omylným sepnutím tlačítka atd. Pořád se ale bavíme o mechanickém modu, který jako takový z principu ochrany postrádá, jelikož se poté už nedá bavit o čistě mechanickém modu, ale spíš se označuje termínem „regulated mechanical mod“. Už jen z anglického názvu je jasné, že už se bavíme o určitém druhu ochrany vně modu.

Box mody nemusí být vždy jen na 2 baterie, existuje nepřeberné množství zapojení článků, kdy jako základ máme buď sériové, či paralelní zapojení a v případě 4 a více bateriových modů se jedná o sérioparalelní, či více baterií v sérii/paralelu. Mezi takové, kde najdeme více než 2 baterie se řadí například Hammer of god V2, který má zapojení 2 baterií v sérii, a každého páru sériově zapojených baterií ještě zapojené paralelně, tedy sérioparalelní řazení.

Jiří Grebeníček

wiki/mody.txt · Poslední úprava: 26.07.2017, 21:31 autor: espezetka