Jak na vaping

Česká wiki o elektronických cigaretách a vapování

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


wiki:slovnicek

Obsah

Slovníček pojmů

Na následujících řádcích najdete abecedně řazený seznam výrazů používaných mezi uživateli e-cigaret, který je průběžně doplňován.

A

Ampér Jednotka elektrického proudu.
Atomizér, atík, atty Tato zkratka se používá pro souhrnné označení odpařovacího zařízení, jedná se o jednu ze základních části e-cigarety.
Air Flow Otvor v atomizéru sloužící k přívodu vzduchu.
Air Flow Control (AFC) Kroužek v atomizéru sloužící k regulaci přívodu vzduchu.

B

Build Termín pro osazení atomizéru vatou a spirálkami. Buildů tedy může být obrovské množství, dle konkrétních typů vaty a spirálek.
Bypass Režim na módu, který simuluje mechaniku bez nastavování výkonu či teploty, ale při zachování všech dostupných ochran proti zkratu či podbití baterie.

C

Clearomizer Clearomizer je zařízení, ve kterém je ve většině případů doplňovatelná zásoba liquidu, která je odpařována žhavící hlavou uvnitř. Na zdroj energie (baterii, mod) se nasazuje šroubováním. Dva nejběžnější typy závitu jsou tzv. 510 („pětsetdesítka“) a eGo.
Coilporn, coilart Jde o buildy, jejichž účelem není užívat je, ale vytvářet z nich esteticky líbivé prvky. Jsou to ukázky možností a řemeslné zručnosti builderů. Mnohdy jde o práce na šperkařské úrovni, která je podpořena vypálením spirálek a dosáhnutím tak duhových odstínů.

D

DIY Z anglického „do it yourself“ pochází zkratka DIY, která označuje vše, co si uživatel vyrobí sám z vlastních materiálů a vlastními schopnostmi. DIY mohou být spirálky, vata, atomizéry a velmi často se tento pojem používá v souvislosti s mechanickými gripy, které si řada pokročilých vaperů vyrábí sama.
DL Jedná se o způsob e-kouření, při kterém se pára tahá přímo do plic podobně, jako u vodní dýmky. Zkratka DL vznikla z anglického slovního spojení direct lung, tedy „přímo do plic“.
Drip tip Náustek na vrchní straně atomizéru, skrze nějž prochází pára do úst. Odnímatelné driptipy lze většinou zaměnit za jiné. Nejčastějším standardem drip tipů je tzv. 510 („pětsetdesítka“).

G

Grip, mod, boxmod Jedná se o označení pro zařízení, které dodává díky bateriím energii do atomizéru (odpařovače), který je našroubován na gripu.

J

Juice Flow Control (JFC) Otočná část s otvory, kterou se reguluje množtví liquidu přitékajícího ke spirálce či spirálkám.

M

MTL Tato zkratka se používá jako označení způsobu e-kouření. Zkratka vznikla z anglického výrazu „mouth to lung“. Jedná se o klasické šlukování, které známe z užívání běžných cigaret. Páru tedy nejdříve vtáhneme do úst a posléze s okolním vzduchem do plic.
Mesh Nerezová tkanina používaná v atomizérech systému genesis. Existuje v několika hustotách. Čím nižší číselná hodnota u meshe, tím hustší liquid lze použít.

O

Ohm Ohm je jednotka odporu. Každá spirálka má nějaký odpor, jehož hodnotu je dobré z mnoha důvodů znát. Značí se znakem Ω.

P

Parallel coil Výraz pro spirálku, ve které jsou použity dva dráty vedle sebe. Dělí se tak o proudové zatížení a jejich počtem se dělí celkový odpor spirálky.
Podtlakový systém (atomizér) Atomizér s nádržkou, která je shora vzduchotěsně uzavřena. Díky tomu při vapování, kdy postupně ubývá liquid, v nádržce vzniká podtlak - tedy o něco menší tlak, než v okolním prostředí. Společně s membránou, již představuje vata ucpávající otvory ve spirálce či v kotelně, je tak zamezeno tomu, aby liquid vytekl z nádržky či aby docházelo k přesycení vaty liquidem. Bublinky vycházející z hlavy či kotelny jsou znamením toho, že rozdíl v tlacích je již příliš velký a postupně se dorovnává; jedná se tedy o normální a žádoucí jev.
Při změně tlaků (v letadle, v důsledku výrazné změny teploty) může u tohoto systému dojít k drobnému úniku liquidu, zejména tehdy, není-li atomizér vybaven uzavíráním přívodu liquidu (juiceflow).

R

Rebuildable Atomizer (RBA) Jedná se o souhrnné označení pro atomizéry, které si vaper sám osazuje spirálkou a vatou či jinými materiály. Existují i tzv. RBA hlavy, což jsou hlavy (samostatná vnitřní část tanku, ve které dochází k odpařování liquidu) určené k přemotávání, které lze osadit místo hlav továrních (tj. zakoupených jako hotové).
RBA hlava Nejčastěji se používá v souvislosti s hlavou (samostatnou vnitřní částí tanku, ve které dochází k odpařování liquidu), která je určena pro atomizéry, ve kterých se standardně používají tovární hlavy. Je kompromisem pro ty, kteří používají atomizér na tovární hlavy, ale chtějí si buildy tvořit sami.
RDA Toto označení se používá pro tzv. kapací atomizéry, tedy ty, které nemají zásobník pro liquid, a které se musí pravidelně dokapávat na spirálku s vatou. Zkratka pochází z anglického rebuildable dripping atomizer.
RDTA Výraz RDTA (rebuildable dripping tank atomizer) se původně používal jako označení systémů, jejichž základem byl atomizér, nad nímž byl umístěn zásobník s liquidem, který z něj kapal do RDA základny (např. po stisknutí náústku). V dnešní době je označení RDTA (patrně i z marketingových důvodů) používáno pro širokou škálu zařízení, která jsou vybavena tankem na liquid a využívají některé z principů či charakteristik RDA atomizérů. Ohledně definice RDTA však v rámci komunity nepanuje shoda, jeho používání je tedy dnes většinou zavádějící.
Ribbon Výraz pro plochý pásek z odporového materiálu, který se používá na výrobu spirálek do RDA, RBA a dalších DIY atomizerů.
Rebuildable Tank Atomizer (RTA) Tímto pojmem označujeme atomizéry, které si vapeři sami osazují spirálkou a vatou či jiným materiálem, a které jsou vybaveny zásobníkem na liquid (tankem), který se z tanku díky konstrukci atomizéru dostává ke spirálkám bez nutnosti přímého dokapávání, jako u RDA.

S

Setup Kompletní sestava elektronické cigarety, tedy grip, atomizér, spirálka a vata. Různých setupů a kombinací může existovat prakticky nekonečné množství.
Spaced coil Jde o druh spirálky, kdy se jednotlivé závity navzájem nedotýkají a jsou mezi nimi viditelné rozestupy.
Subohm Termín používaný pro všechny odpory pod 1 ohm.

V

Vaping, vapování, vaper Pochází ze slova vaporizace (vypařování), což je přeměna kapalné, nebo pevné látky na plyn. Vapování je tedy inhalace páry.
Volt Jednotka elektrického napětí.

W

Watt Jednotka výkonu.

Ž

Žhavící hlava Element, ve kterém se za pomoci ohřevu mění liquid v páru, kterou následně e-kuřák vdechne. Starší typy tvořila spirálka, skrz kterou byly provlečeny knoty. Moderní žhavící hlavy místo knotů obsahují organickou, chemicky nebělenou vatu. Princip odpařování zůstává přitom stejný.

Espézetka, Boris Falkor Balej, JC

wiki/slovnicek.txt · Poslední úprava: 05.09.2017, 20:15 autor: joe_comanche